PLACUTA INFORMATIVA PTR SITE moldoprutjpg Page1  Harta21 
 AUTORIZATIE GAL 2014 2020 moldoprutjpg Page1

Componenta GAL Moldo-Prut

 

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Moldo-Prut” este o asociație cu personalitate juridică, de drept privat, fără scop patrimonial, infiintata  în data de 14.07.2011, cu sediul în satul Pădureni, comuna Pădureni, judetul Vaslui, ce  desfasoara in principa  activitati de  realizare si implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locala, acoperind prin activitatea sa 20 de UAT-uri ce fac parte din teritoriul Moldo-Prut, din judetul Vaslui.
GAL Moldo-Prut a implementat cu succes Strategia de Dezvoltare Locală  finantata prin  programului LEADER 2007-2013, realizând un număr 64 de proiecte de investiții și a desfășurat  activități de animare și informare alături de partenerii privați și publici ai asociației pe raza UAT-urilor partenere.
GAL Moldo-Prut continuă să participe la dezvoltarea teritoriului  prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei 2014-2020, finantata prin PNDR, sub masurile 19.4 si 19.2.

LEGATURI UTILE

  sigla afir 1    Sigla LEADER    antet ro  pnadr